Esame Lietuvos sveikos gyvensenos ir natūralios medicinos rūmų nariai

Lietuvos sveikos gyvensenos ir natūralios medicinos rūmai (toliau Rūmai) vienija sveiką ir dvasingą gyvenseną praktikuojančius bei holistiniu požiūriu besivadovaujančius sveikos gyvensenos (toliau SG) ir natūralios medicinos (toliau NM) narius.

Rūmų misija – kurti sveikesnę ir dvasingesnę Lietuvos visuomenę.
Rūmų tikslai:

Rūmų nariams: sudaryti palankias sąlygas atsakingai profesinei veiklai (pripažinimas, įteisinimas, finansavimas, kvalifikacijos tobulinimas, bendradarbiavimas su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis institucijomis ir kt.).
Visuomenei:
a) užtikrinti SG ir NM paslaugų kokybę ir saugumą (patikrintos metodikos, veiklos licenzijavimas, sertifikavimas ir kt.);
b) Šviesti visuomenę apie SG ir NM metodus ir metodikas, gyvenimo būdus, produktų vartojimą, siekiant išsaugoti ir palaikyti sveikatą, pagerinti gyvenimo kokybę.

Sveikatos apsaugos sistemai: integruoti SG ir NM metodus bei metodikas į sveikatos priežiūros ir klinikinę praktiką.